Holšteinas šķirnes

Šķirne

PĒC RAŽĪBAS

PĒC CILTSVĒRTĪBU INDEKSIEM