Semex

Semex īpašnieki ir trīs stabilas Kanādas ciltsdarba organizācijas - WestGen, EastGen un CIAQ. Semex, ko nodibināja lauksaimnieki, joprojām pieder lauksaimniekiem, un tas ir visstraujāk augošais uzņēmums mūsdienu liellopu ģenētiskas tirgū.

Uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no veselīgas lauksaimniecības. Ētiska, caurredzama un atbildīga zinātne ir Semex darba pamatā. Arvien jauni pētījumi un atklājumi ir būtiski, jo pasaules pieprasījums pēc pārtikas tikai pieaug. Semex uzņēmējdarbības prakse ietver proaktīvas, gudras investīcijas, kuru mērķis ir dzīvnieku veiktspējas uzlabošana un nozares ilgtspējība. Drošai, barojošai un pieejamai pārtikai jābūt ražotai, mazāk ietekmējot mūsu pasaules resursus, dzīvniekus vai cilvēkus. Uzņēmums ir apņēmies izmantot zinātniskus pētījumus un resursus, lai palīdzētu ražot pārtiku, kas gan atbilstu patērētāju pieprasījumam, gan būtu videi draudzīga.

Efektīvai pārtikas ražošanai, izmantojot zinātni un pētījumus, var būt nozīmīga loma atkritumu daudzuma samazināšanā un drošas nākotnes nodrošināšanā. Semex laboratorijās tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un pētījumi, lai pārbaudītu, attīstītu un koplietotu pārtikas ķēdes jauninājumus un lai mazinātu vides piesārņojumu. Uzlabojumi, izmantojot efektīvu ganāmpulku audzēšanu un apsaimniekošanu, turpinās radīt videi draudzīgākus risinājumus, piemēram, izmantot mazāk zemes, ūdens un barības vielu, kas dos vairāk pārtikas uz zemes vienību, un tas savukārt veicinās siltumnīcas gāzu samazināšanos.

Ilgtspējīga un atbildīga lauksaimniecība ir nepieciešama drošai nākotnei. Semex pieeja un prakse attiecībā uz darbaspēku, partneriem un vietējo sabiedrību sākas ar cieņu pret indivīdu, līdzsvarotiem un uzmanīgiem ieguldījumiem un taisnīgu uzņēmējdarbību.

Saite uz mājaslapu.