Swiss Genetics

Attīstība mūsdienu sabiedrībā visās jomās virzās uz priekšu arvien ātrāk un ātrāk. Lauksaimniecībā vienmēr ir bijušas nepārtrauktas izmaiņas, jo zemnieki nepārtraukti meklē risinājumus izmaksu ietaupīšanai.

Kā liellopu audzētāju partneris SwissGenetics atbalsta zemnieku centienus attīstīt efektīvu ganāmpulku neatkarīgi no tā, vai viņš ir vērsts uz piena, gaļas vai kombinētā tipa liellopiem. Swissgenetics plašais spēcīgās liellopu ģenētikas klāsts atbalsta palīdzēs augstam ganāmpulka sniegumam, vienlaikus veicinot dzīvnieku veselību. Uzņēmums strādā, lai radītu ģenētisko bāzi ekonomiskai piena un liellopu gaļas ražošanai, kas  būtu izdevīga katram ganāmpulka īpašniekam.

Swissgenetics saviem klientiem piedāvā vislabāko liellopu ģenētiku atbilstoši ražošanas apstākļiem, tādējādi dodot ilgtspējīgu ieguldījumu ekonomiskajos panākumos. Produktu un pakalpojumu augstā kvalitāte tiek garantēta, jo uzņēmums izmanto visaptverošu kvalitātes vadību.

Mūsdienās Swissgenetics eksportē uz visiem kontinentiem, kooperējoties ar globālo izplatītāju Semex Alliance. Ar Semex palīdzību Swissgenetics ir pārstāvēts 80 pasaules valstīs, un profesionāli izplatītāji strādā, lai nodrošinātu ganāmpulku īpašniekiem vislabāko iespējamo ģenētiku.

Vaislinieki tiek turēti mūsdienīgās, brīvās novietnēs, kas būvētas dzīvnieku ērtībām. Swissgenetics spermas savākšanas centrā kā jaunie, tā novērtētie vaislas buļļi tiek turēti individuālos boksos, nodrošinot dzīvnieku veselību un komfortu un garantējot efektīvu ražošanu. Swissgenetics ievēro standarta Eiropas Savienības spermas savākšanas un apstrādes vadlīnijas, vienlaikus piemērojot arī brīvprātīgus sanitāros pasākumus, kas atvieglo spermas tirdzniecību uz valstīm visā pasaulē. Šveices no slimībām brīvais statuss un iekšējie stingrie standarti ciešā sadarbībā ar starptautiski apstiprināto Šveices veterināro dienestu padara katru Swissgenetics spermas pajeti par drošu, efektīvu produktu.

Auglībai ir liela ietekme uz piena ražošanas izmaksām. Tāpēc Swissgenetics izmanto tikai ejakulātus ar optimālu normālu un kustīgu spermiju proporciju. Katrai apstrādātās spermas partijai novērtē kustīgumu pēc atkausēšanas un kopējo spermiju daudzumu. Pārdošanā tiek izlaistas tikai partijas, kas atbilst visiem standartiem. Šīs kontroles, kas veiktas ar modernu laboratorijas aprīkojumu, nodrošina pastāvīgu, ļoti uzticamu un konsekventu produktu.

Saite uz mājaslapu.